Úvod

Společnost NAVRÁTIL GROUP je zaměřena na komplexní dodávky  širokého spektra tepelných technologií a poskytovaní všech služeb souvisejících s jejich efektivním provozem. V praxi to znamená:

 • Autorizovaný servis plynových kotlů a hořáků
 • Dodávky a montáže plynových kotlů, včetně návrhu a posouzení topného systému
 • Zvýšení spolehlivosti zdroje tepla pravidelným odborným servisem
 • Návrhy a montáže měření a regulace dle potřeb a požadavků zákazníka
 • Proplachy a chemické čištění kotlových výměníků a topných systémů
 • Návrhy, dodávky a montáže zařízení na úpravu pitné vody
 • Napouštění topných systémů upravenou vodou
 • Vložkování a revize komínů (spalinových cest)
 • Zajištění provozních standardů ( kontrolou provozní dokumentace a její shody)

Zavazuje nás, že společnost NAVRÁTIL GROUP je ve všech těchto oblastech odbornou i širokou veřejností vnímána jako spolehlivý a silný partner, jehož komplexní servis zahrnuje vedle standardních obchodních a servisních služeb všechny činnosti, které zajišťují spolehlivou, ekonomickou a ekologickou dodávku tepla. Samozřejmě ve shodě se stále náročnější legislativou, odpovídající rostoucím nárokům provozu moderně řešených obydlí a budov.

Proč volit firmu a ne jednotlivce???

 • do firmy se vždy dovolám
 • firma je zaskladněna náhradními díly
 • rychlejší servisní zásah bude od firmy, s více zaměstnanci, než od jednotlivce
 • od firmy obdržím záruku na náhradní díly i na práci
 • nízká cena opravdu není vždy to nejdůležitější

Proč zvolit právě nás???

 • vždy se dovoláte - dispečink
 • jsme vybaveni náhradními díly na většinu námi servisovaných zařízení
 • větší počet pracovníků - zastupitelnost
 • reklamace se řeší ihned
 • letitá zkušenost našich pracovníků v oboru
 • návrh vhodného řešení a následná realizace na klíč