Servis

Servis a údržba

Srdcem oddělení servisu v naší společnosti je dispečink a jeho zkušené pracovnice, u nichž se sbíhají požadavky na servis a opravy plynových zařízení ode všech zákazníků, Každý požadavek na opravu je pečlivě zaznamenán, aby mohl být co nejdříve naplánován k realizaci. Po vykonané opravě jsou všwchny provedené úkony zaznamenány do firemní databáze oprav, pro snadnou další orientaci dipečerky. Všechny opravy u našich zákazníků jsou tedy pečlivě monitorovány, díky čemuž víme, kdy je servisované zařízení na pokraji své životnosti.
 
Veškeré opravy a servis provádí tým vlastních kvalifikovaných a pečlivě vyškolených pracovníků, kteří vlastní certifikáty od jednotlivých výrobců zařízení.
 
Každé plynové zařízení potřebuje pravidelný roční servis doporučený výrobcem (periodické prohlídka), podobně, jako Váš automobil. Pravidelný servis napomáhá delší životnosti a vyšší spolehlivosti Vašeho zařízení, včasnému zjištění opotřebení některých dílů, včasnému odstranění drobných vad a v neposlední řadě k včasnému zjištění úniku plynu, nebo spalin.
 

Úprava vody

Nová moderní zařízení - kotlové jednotky, ventily, jsou citlivá na správnou kvalitu vody. Vysoký obsah vápenatých častí  tvoří objemové nánosy  v regulačních ventilech, nebo ve výměnících, v čerpadlech, nebo impulsních vedeních a tyto stavy jsou potom důvodem k nákladným opravám. Proto dodáváme úpravny vody, zabezpečujeme správné napouštění systému upravenou vodou a garantujeme nejen její kvalitu, ale i správný průtok. ( zabudováním odkalovačů, termo hydraulických  vyrovnávačů atd.). Tato služba má velký význam nejen pro dosažení úspor ve spotřebě energie, ale i pro bezpečný provoz topného systému. Správnou kvalitou vody výrazně prodlužujeme životnost kotlů, čerpadel i ventilů a minimalizujeme výskyt havárie.