Regulace

Měření a Regulace

Provádíme od měření a spotřeby energií (pasivní regulace) až k regulaci otopného systému, zajištění ekvitemní regulace (aktivní regulace) až k regulaci jednotlivých místností systémem IRC.  Vše s cílem vytvořit kompaktní, vyvážený systém pro komfort uživatele. Při zásahu do otopného systému je vhodné volit odborný zákrok vždy, protože každá i drobná změna ovlivňuje celý systém. I pouhá instalace  termostatických  hlavic radiátorů, změní hydraulický odpor stoupačky, nebo celého systému a je třeba doladění dalších prvků, nebo i výměna oběhových čerpadel pro opětovné vyváženost systému. Odborně provedená instalace garantuje i nejnižší a nejvyšší  přípustnou regulaci. To má v prvém případě vliv na výskyt vlhka, event. plísní, ve druhém pak na úspory tepla.
Je totiž třeba si uvědomit, že v dnešní době již není regulace dom énou velkých otopných celků a to zejména vzhledem k vzrůstajícím cenám energií. Vhodně navržená regulace totiž dokáže uspořit až 20% nákladů spojených s vytápěním a zefektivnit provoz otopného systému i v běžném rodinném domě.

Tepelný audit

Energetický audit  má oporu v zákoně 406/2000 Sb. O hospodaření energií, včetně vyhlášek vydaných k jeho provedení (zejména vyhl.301/2001). Sleduje maximální šetrnost při spotřebě energií. To se projeví nejen ve snížení nežádoucích emisí v prostředí, ale  zejména v úsporách při hrazení účtů za její spotřebu. Výhodou naších služeb při jeho provedení je, že nepřináší pouhý popis zjištěného stavu, ale nabízí další nezbytné kroky k nápravě nežádoucího výsledku. Z pohledu topenářské firmy jde zejména o  práce týkající se měření a regulace . Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že všechny kroky vedoucí ke správnému výkonu tepelné soustavy  při dnešních, ale zejména očekávaných pohybech v cenách energií vedou k rychlé návratnosti nejen z hlediska zákona nezbytných, ale i z pohledu uživatele rozumných investic.